wyobraź sobie, że

wiesz

wszystko
o Twoich
genach

Wyobraź sobie, że wiesz wszystko o swoim zdrowiu
i o tym co zrobić, aby żyć szczęśliwie.

wyobraź sobie, że wiesz

wszystko o Twoich genach

Wyobraź sobie, że wiesz wszystko o swoim zdrowiu
i o tym co zrobić, aby żyć szczęśliwie.

Wierzymy, że

Profilaktyka jest ważniejsza niż leczenie. To istotne, by wiedzieć o sobie możliwie najwięcej i móc podejmować świadome decyzje ograniczające ryzyko utraty zdrowia i wpływające na jakość życia.

Wierzymy, że

Profilaktyka i medycyna powinny być precyzyjne i spersonalizowane – powinny opierać się na realnych danych i być dostosowane do faktycznych potrzeb organizmu.

Wierzymy, że

Rzetelna, najnowsza wiedza naukowa i medyczna powinna być szeroko dostępna, stale aktualizowana oraz podana w przystępny sposób, tak aby mogła wpływać na jakość zdrowia i życia człowieka.

01
Profilaktyka
02
medycyna
03
Wiedza
Dlatego w IMAGENE.ME

Jako pierwsi na świecie oferujemy Asystenta Zdrowia i Życia, pozwalającego kreować „Przyszłość Świadomie”.

To system złożony z kompletnego badania DNA, Raportu Predyspozycji Genetycznych, telekonsultacji ze specjalistami oraz spersonalizowanej aplikacji prozdrowotnej.

Profilowanie genetyczne

Bazujemy na kompletnym badaniu DNA obejmującym analizę wszystkich 22 000 genów w genomie użytkownika. Wykonanie badania nazywamy profilowaniem genetycznym.

Profilowanie behawioralne

Na zdrowie człowieka wpływają także jego zachowanie i styl życia. Poprzez „dialog” z systemem w obrębie aplikacji, dowiemy się więcej o Twoich przyzwyczajeniach i stylu życia.

Technologia i rozwój

System analityczny IMAGENE.ME wykorzystuje bazy wiedzy i zaawansowane metody analityczne oparte o mechanizmy Sztucznej Inteligencji, aby dostarczać użytkownikowi spersonalizowane informacje prozdrowotne.

Nasze rozwiązania

Asystent Zdrowia i Życia to całkowicie innowacyjne rozwiązanie, które na podstawie profilowania genetycznego i behawioralnego oraz zaawansowanej analizy danych, w sposób spersonalizowany sugeruje jakie działania można podjąć i jak zmienić swój styl życia, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób i cieszyć się zdrowym, dobrym życiem.

System ‚uczy się’ użytkownika: stale aktualizuje informacje dotyczące predyspozycji genetycznych, analizuje styl życia i cechy użytkownika i na podstawie najnowszych, rzetelnych informacji naukowych, dostarcza użytkownikowi cenne wskazówki wpływające na jakość zdrowia i życia.

Pozostałe rozwiązania

Raport i test diagnostyczny

Projekt genomiczny

Od końca kwietnia 2020 realizujemy wraz z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku znaczący projekt naukowy.

Celem projektu jest identyfikacja predyspozycji genetycznych, fenotypowych i behawioralnych sprzyjających rozwojowi COVID-19 oraz określających ryzyko ciężkiego przebiegu tej choroby, a także opracowanie szybkiego testu diagnostycznego umożliwiającego wytypowanie osób z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19.

darmowa aplikacja

POLCOVID-19

W czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 i zagrożenia chorobą COVID-19 stworzyliśmy darmową aplikację POLCOVID-19.

Umożliwia ona samoocenę ryzyka zakażenia koronawirusem, sprawdzenie statystyk z całej Polski oraz zapoznanie się z przydatnymi, rzetelnymi informacjami na ten temat. Sprawdź więcej na www.polcovid.pl.

Jesteśmy zaangażowani w realizację największego międzynarodowego genomicznego projektu badawczego dotyczącego COVID-19

Ma on na celu identyfikację predyspozycji genetycznych odpowiadających za podatność na zachorowanie oraz przebieg COVID-19. Obecnie w projekcie zrzeszonych jest kilkaset jednostek naukowych i firm biotechnologicznych z kilkudziesięciu krajów całego świata.

Wciąż się rozwijamy

Pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami dla naszych użytkowników i partnerów biznesowych. W kolejnych etapach rozszerzymy aplikację IMAGENE.ME o moduły specjalistyczne i telekonsultacje w zakresie onkologii, diabetologii, kardiologii, dietetyki oraz medycyny sportu.